Prístrešky na Šášove slúžia aj dobrovoľníkom

Za podpory Nadácie Pantheon Foundation sa podarilo na dolnom hrade vytvoriť oddychovú zónu. Prístrešky a stoly boli realizované v minulom roku. Tohto roku dobrovoľníci zo Združenia na záchranu hradu Šášov jeden z prístreškov z dvoch tretín uzatvorili. Poslúži im počas brigádu ako úkryt pred nepriaznivým počasím a tiež ako príležitostná kancelária. Na dverách nechali dve kukátka pre nežiadaných návštevníkov, aby videli, že sa v priestore nič nenachádza a nie je potrebné do neho násilne vnikať.

02 03 01

Leave a Reply