Aj vďaka vám sa podarilo pomôcť 💞

Posted on Posted in Vzdelavanie

V predposlednom blogovom príspevku sme avizovali výzvu „Do správnych rúk“ na darovanie notebookov pre deti, ktoré zostali počas koronakrizy bez prístupu na internet a potrebného vybavenia odrezané od vyučovania. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky sa bez pripojenia na internet ocitlo počas prvej vlny až 32 – tisíc žiakov základných škôl. Okrem slabého vybavenia majú deti zo sociálne slabšieho […]