Daruj 2% z dane

ZAMESTNANCI

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1.

Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

2.

Po vykonaní zúčtovania vám zamestnávateľ vydá vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023

3.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z daní pre konkrétnu neziskovú organizáciu (poukázať môžete len, ak vaše 2 % z daní sú vo výške minimálne 3,32 €)

4.

Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane pošlite do 30. 4. 2024 na Daňový úrad podľa miesta vášho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa

vyhlasenie Zamestnanci 2022

PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Postup krokov pri poukázaní % z dane pre právnické osoby

1.

V tlačive Daňové priznanie PO vyplňte sumu vami poskytnutých darov na verejne prospešný účel v roku 2023, najneskôr do 31. 3. 2024 (ak ste takéto dary poskytli)

2.

Ak ste poskytli ako dar na verejnoprospešný účel sumu vo výške aspoň 0,5 % z daní, môžete poukázať 2 %

3.

Ak ste finančný dar neposkytli, vypočítajte a vyplňte riadok 3 v tejto často DPPO

4.

Časť zo svojich daní môžete poskytnúť aj viacerým organizáciám, jednému prijímateľovi však musíte venovať minimálne 8,30 €

5.

Vyplňte údaje o prijímateľovi

6.

Daňové priznanie odovzdajte a daň zaplaťte do 31.3.2024

vyhlasenie pravnicke osoby 2022

 

FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

1.

V tlačive Daňové priznanie vyplňte sumu vami vypočítaných 2 % z daní (ak sú vyššie ako 3,32 €) a podpíšte sa
2.

Nižšie vyplňte údaje o prijímateľovi
3.

V prípade, že ste tiež pre akúkoľvek neziskovú organizáciu počas roka 2022 odpracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia vám o tom vydá písomné Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môžete venovať 3 % zo svojich daní; v tomto prípade zaškrtnete políčko Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane a k daňovému priznaniu priložte aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
4.

Daňové priznanie odovzdajte a daň zaplaťte najneskôr 31.3.2024

FO Typ A 2022

FO Typ B 2022