Ako sme stavali hrad (krátke zápisky z obnovy hradu Revište v rokoch 2018-2020)

Hrad Revište bol v stredoveku strategicky významným hradom. Bol situovaný na výhodnom mieste, v ohybe rieky Hron. Hlavnou úlohou hradu bola ochrana banských miest pred osmanským vpádom.

Pri hrade prechádzala významná obchodná cesta vedúca z Ostrihomu do Zvolena. Cesta ponúkala bezpečnú prepravu pre obchodníkov, remeselníkov, ale i kráľov, ktorí putovali za poľovačkou vo zvolenských lesoch. Hrad bol postavený zrejme niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia.

V priebehu rokov bol sídlom panstva, ktoré určoval kráľ. Po vymretí Dóczyovcov sa hrad stal majetkom Banskoštiavnickej banskej komory. Jej hlavný záujem sa upriamil na lesné hospodárstvo a rozvinutú železiarenskú výrobu.

Hrad Revište postihol turecký útok v roku 1647, v ktorom bola dobytá neďaleká Nová Baňa aj Žarnovica. Areál zasiahol aj vpád tököliovských povstalcov v roku 1674.

V Nadácii „Pantheon Foundation“ nám záleží na zachovaní hmotných pozostatkov slovenskej histórie. Hrad Revište hral v slovenských dejinách významnú úlohu a sme veľmi radi, že môžeme finančne pomôcť na opravu hradu. Veríme, že sa do budúcna stane obľúbenou destináciou nie len turistov, ale aj všetkých nadšencov slovenských dejín.


Práca na obnove hradu je komplexná a dlhodobá. Vyžaduje si dobré plánovanie a jasnú predstavu.

2018

Rok 2018 bol v poradí už 8. rokom záchranných prác na hrade Revište. Počas tejto sezóny sa záchránári pamiatky zamerali najmä na konzerváciu severnej veže, rizalitu severného paláca, párkanovej veže, parkánu, južnej časti severného paláca ako aj na vykonanie archeologického výskumu a znižovanie kužeľových závalov.

Pozrite si zopár vybraných fotografii predstavujúcich práce počas roka 2018:

hrad reviste 2018

Hrad Reviste 2018

Hrad Revište 2018

2019

Počas sezóny 2019 sa pracovníci na hrade zamerali najmä na dokončenie konzervácie S veže, V a Z steny S paláca, konzerváciu delovej bašty, ako aj vykonávanie archeologického výskumu a znižovanie kužeľových závalov.

Na nasledujúcich fotografiách si môžete porovnať vývoj prác za rok 2019:

Hrad Revište 2019

Hrad Revište 2019

Hrad Revište 2019

2020

Rok 2020 bol okrúhlym 10. rokom realizácie záchranných prác na hrade Revište.

V období marca až októbra 2020 sa podarilo zorganizovať 17 dobrovoľníckych víkendových brigád, na ktorých sa postupne zúčastnilo 112 dobrovoľníkov. Počas týchto akcií sa pracovníci sústredili na odstraňovanie sutinových závalov v priestore 1. a 2. predhradia, v miestach pod delovou baštou a v interiéri S paláca, pričom sa premiestňoval a triedil kameň na miesta budúcich murárskych zásahov.

Pri odťažovaní sutín pracovníci hradu odkryli 2 významné nálezy: opracovanú ryolitovú pätku s okrúhlym otvorom uprostred (v priestore pod delovou baštou) a blok tehlovej steny so zachovanou interiérovou a exteriérovou omietkou s rámovaním (v interiéri S paláca), kedy išlo o sekundárnu polohu nálezu po páde z dodnes neidentifikovanej úrovne vyššieho podlažia.

Nahliadnite do galérie opráv, ktoré sa stihli uskutočniť v roku 2020:

Hrad Revište 2020

Hrad Revište 2020

Hrad Revište 2020

Opracovaná ryolitová pätka, Hrad Revište 2020

Zdroje:

Mazúr, Ratibor: Vecné vyhodnotenie projektu „Výskumy a statické zabezpečenie objektov hradu Revište nachádzajúce sa v havarijnom stave, VI. etapa“, Združenie na záchranu hradu Revište, IČO 42 18 57 85

Mazúr, Ratibor: Vecné vyhodnotenie projektu „Výskumy a statické zabezpečenie objektov hradu Revište nachádzajúce sa v havarijnom stave, VII. etapa“, Združenie na záchranu hradu Revište, IČO 42 18 57 85

Mazúr, Ratibor: Vecné vyhodnotenie projektu „Výskumy a statické zabezpečenie objektov hradu Revište nachádzajúce sa v havarijnom stave, VIII. etapa“, Združenie na záchranu hradu Revište, IČO 42 18 57 85

www.hradreviste.sk

www.pohronskehrady.sk