Oprava hrobu obetí fašistov

Zavraždení občania Kľaku, ktorých postrieľali fašisti a gardisti 21.1.1945, sú pochovaní na viacerých miestach a nie pod pamätníkom, ako sa väčšina návštevníkov tohto pietneho miesta domnieva.

Jeden malý a jeden veľký masový hrob sa nachádzajú pod dedinou a tri rodiny sú pochované na miestnom cintoríne. Tam pochovaní už nemajú priamych potomkov. Jedná sa o masový hrob, v ktorom naraz pochovali až 3 generácie rodiny Tadiánovej. Hrob bol už postupom času poškodený. Preto sa Základná organizácia SZPB a obec obrátili na viaceré nadácie o pomoc, ale len Nadácia Pantheon Foundation bola ochotná prispieť na jeho opravu.

Leave a Reply