ZAMESTNANCI

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň […]

PRÁVNICKÉ OSOBY

  Postup krokov pri poukázaní % z dane pre právnické osoby 1. V tlačive Daňové priznanie PO vyplňte sumu vami poskytnutých darov […]

FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami 1. V tlačive Daňové priznanie […]