ZAMESTNANCI

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí […]

FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, […]