ZAMESTNANCI

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov 1. Do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň 2. Po vykonaní zúčtovania vám zamestnávateľ vydá vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020 3. Vyplňte Vyhlásenie […]

PRÁVNICKÉ OSOBY

  Postup krokov pri poukázaní % z dane pre právnické osoby 1. V tlačive Daňové priznanie PO vyplňte sumu vami poskytnutých darov na verejne prospešný účel v roku 2020, najneskôr do 31. 3. 2021 (ak ste takéto dary poskytli) 2. Ak ste poskytli ako dar na verejnoprospešný účel sumu vo výške aspoň 0,5% z daní, […]

FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami 1. V tlačive Daňové priznanie vyplňte sumu vami vypočítaných 2% z daní (ak sú vyššie ako 3,32 €) a podpíšte sa 2. Nižšie vyplňte údaje o prijímateľovi 3. V prípade, že ste tiež pre akúkoľvek neziskovú organizáciu počas roka […]