Ako skvalitniť edukačný proces

Ako skvalitniť edukačný proces, spríjemniť a zmodernizovať prostredie, v ktorom budú deti tráviť svoj čas? Túto otázku sme si spolu s rodičmi žiakov  I.B na Základnej škole, Angyalovej ulici v Kremnici položili na prvej  triednej schôdzke ešte v máji roku 2015. Odpoveď znela – nákup interaktívnej tabule. Pustili sme sa teda do hľadania ľudí, ktorí by nám s tým mohli pomôcť. S veľkou vďakou prijímame skutočnosť, že sme našli ľudí, ktorým bije srdce na tom správnom mieste, ľudí ktorí chápu vážnosť situácie a nie sú im ľahostajné potreby detí. Našli sme práve „užasnú NADÁCIU PANTHEON FOUNDATION“, ktorá našu snahu o skvalitnenie vyučovacieho procesu podporila v plnej miere, za čo vám patrí veľké ďakujem. Ďakujem v mene mojom, v mene mojich prváčikov a ich rodičov.

Nadácia PANTHEON FOUNDATION zakúpila pre našu triedu celú interaktívnu zostavu, ktorá pozostáva z interaktívnej tabule, projektora a notebooka, v celkovej hodnote 3104,58 €. Túto zostavu používame na hodinách Slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prvouky, anglického jazyka a tiež hodinách hudobnej a výtvarnej výchovy. Pracujeme s ňou takmer na každej vyučovacej hodine. Využívam ju tiež dvakrát do týždňa pri výučbe anglického jazyka žiakov II.B.

IT výbava nám umožnila prezentovať učebný obsah atraktívnejšou a efektívnejšou formou, upravovať tento obsah prostredníctvom rôznych aplikácií priamo na hodine a rozvíjať tak zručnosti žiakov. Vyučovanie sa stalo dynamické, máme možnosť pracovať s aktuálnymi informáciami a aktuálnymi názornými pomôckami. S tým je spojená možnosť využívať internet a vyhľadávať informácie priamo na vyučovacích hodinách. Takáto práca viac priťahuje a udržiava pozornosť žiakov a zvyšuje mieru ich zapojenia na vyučovacej hodine. Žiaci sa vždy veľmi tešia a ich aktivita sa znásobí.

Na hodinách anglického jazyka najčastejšie pracujeme s First Friends1 iTools, ten tiež využívame na anglickom  jazyku v druhom ročníku. Na matematike a slovenskom  jazyku často využívame multimediálne CD prislúchajúce k Šlabikáru a učebnici matematiky. Obsah vyučovania sa snažím deťom priblížiť prostredníctvom prezentácií v programe PowerPoint. Navštevujeme aj knižnicu, kde hľadáme rôzne rozprávky, motivačné básničky, v ktorých hľadáme vyvodené písmeno a podobne. Často skladáme interaktívne puzzle.

Je toho omnoho viac, čo nám dar od nadácie priniesol a prináša, najkrajšia je však radosť v očiach detí, keď môžu pracovať interaktívne. Za to všetko vám ešte raz patrí veľké ĎAKUJEM. Osobitne by som chcela poďakovať pani Janke Švorcovej, ktorá nezamietla našu žiadosť o pomoc  a promtne všetko zorganizovala. Tiež jej patrí vďaka za darček, ktorým pomohla spríjemniť prostredie našej triedy, a to dvomi otvorenými policami. Ďakujeme.

 

Mgr. Jana Bérešová

triedna učiteľka

Leave a Reply