Unikátny nález na hrade Revište

Na hradnej zrúcanine Revište sa aj vďaka podpore Nadácie Pantheon Foundation podaril unikátny nález. Je ním interiérový dverový portál z roku 1547, na ktorom je vyobrazený erb Dócziovcov. Ako priblížil metodik a výskumník na poli architektúry na hrade Revište Martin Bóna, ide o goticko-renesančný portál z roku 1547.

„Portál tvoril s najvyššou pravdepodobnosťou súčasť interiéru južného paláca. Nakoľko neobsahuje drážku pre zapadnutie zdvíhacieho mosta, nepredpokladám, že by bol súčasťou hlavnej komunikačnej trasy a už vôbec nie na mieste ranogotického vstupu,“ vysvetlil Bóna.

 To v preklade znamená, že portál slúžil ako prechod medzi dvoma časťami paláca. Portál s rodinným erbom mal v čase panovania Dócziovcov vraj veľký význam. „Portál dokladuje honosnosti Dóciovských prestavieb hradu, keďže z hradu je známych len málo opracovaných architektonických článkov,“ uzavrel výskumník s tým, že portál preukazuje, že bola v minulosti na hrade vykonaná prestavba.

 Z nálezu majú obrovskú radosť nielen nadšenci miestnej histórie, ale aj členovia Združenia na záchranu hradu Revište. „Takýto nález sa nepodarí na každom hrade alebo archeologickej lokalite každý deň. Portál má obrovský význam nielen pre združenie a hrad Revište, ale hlavne pre náš výskum stavebného vývoja hradu a určite aj pre odborníkov z oblasti heraldiky,“ povedal Ratibor Mazúr, výkonný riaditeľ Združenia na záchranu hradu Revište.

 Vzhľadom na svoj vek je portál v zachovalom stave. Podľa Mazúra budú postupovať v zmysle zákona a po porade s archeológmi nájdu pre portál vhodné umiestnenie. “Predpokladám, že nájdeme ešte aj ďalšie časti toho architektonického kamenného článku,” dodal s tým, že v budúcnosti by chceli vytvoriť na hrade lapidárium a umiestniť ho tam spolu s ďalšími nálezmi.

Foto: portál, nájdeš v linku dole. Nález potešil aj kolegov zo Združenia na záchranu hradu Šášov a to aj z toho dôvodu, že Dóczyovcom tohto roku venovali trošku pozornosti. Urobili raznicu s erbom z armálesu a od tohto roku si návštevníci môžu vyraziť mincu s týmto vyobrazením. V tíme tohto roku mali taktiež šikovnú pracovníčku, ktorá erb Dóczyovcov vymodelovala. Bude to obohatenie hradnej pamätnej izby. Túto variantu erbu používala posledná generácia, t.j. Michal, Melchior, Žigmund a Ladislav. Tento konkrétne je prevzatý z epitafu Žigmunda, ktorý sa nachádza v kostole v Ladomerskej Vieske, kde bol Žigmund aj pochovaný.

sasov_erb_doczy

Čítajte viac tu

Leave a Reply