Po stopách SNP

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom má 153 členov. Pre nich každoročne organizujeme poznávacie zájazdy „Po stopách národnooslobodzovacieho boja.“ Pretože všetci naši členovia sú už povojnové ročníky, a sú medzi nami aj mladí, na týchto akciách sa snažíme priblížiť históriu obdobia II. svetovej vojny.

Začali sme návštevou  Kľaku a Ostrého Grúňa, ktoré sú od nás neďaleko. Oboznámili sme sa z najhorším masakrom na civilnom obyvateľstve na Slovensku. Dopustili sa ho nemecké protipartizánske jednotky s podporou slovenských gardistov a Veľkopoľských Nemcov (Heimatschutz), ktoré tu zavraždili 148 ľudí a obec totálne vypálili.

Brod – pamätník na začiatku Kľakovskej doliny. Je známe, že zo západného Slovenska sa SNP zúčastnila len jedna vojenská posádka a to Trnavská. Jeden z ich najväčších bojov bol v tejto lokalite, keď bránili postupu fašistických vojsk od Partizánskeho smerom na Žarnovicu. Na miestnom cintoríne je pochovaných 35 vojakov tejto posádky, ktorí tu padli.

Ďalej sme navštívili horskú obec Prochot v okrese Žiar nad Hronom. Po potlačení SNP poskytovala útočisko vojakom a partizánom Hornonitrianskej partizánskej brigády. Za to ju fašisti 21.1.1945 vypálili do tla. Na rozdiel oproti susednej Kľakovskej doliny tu našťastie nevraždili.

V Uhrovci sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Tu sme sa zoznámili s ich životmi a dielom našich velikánov. Potom sme sa presunuli na Jankov vŕšok. Je tu vybudovaná mohyla s partizánskym cintorínom a pamätná izba, kde sme sa oboznámili s históriou pôsobenia partizánskej brigády Jána Žižku pod vedením plk. Teodora Polu. Partizáni v týchto miestach mali vybudované bunkre a v jednom z nich dňa 13. 12. 1944 hitlerovské vojská  upálili siedmich zranených partizánov.

 

Leave a Reply