Obnovenie zničeného pamätníka na Sitne

Nadácia prispela Obecnému úradu v Iliji na obnovu pamätnej dosky na vrchu Sitno. Tá je venovaná zakladateľovi jednej z prvých partizánskych skupín na Slovensku, partizánskemu veliteľovi Ladislavovi Exnárovi a partizánskej skupine na Sitne. Pôvodná doska bola osadená ešte v 60-tych rokoch. Okolo roku 2010 ju zničil neznámy vandal. ZO SZPB v Banskej Štiavnici upozornila na tento barbarský čin a požiadala o pomoc. Cestou našej nadácie sme následne pamätnú dosku obnovili.

Leave a Reply