PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Postup krokov pri poukázaní % z dane pre právnické osoby

1.

V tlačive Daňové priznanie PO vyplňte sumu vami poskytnutých darov na verejne prospešný účel v roku 2023, najneskôr do 31. 3. 2024 (ak ste takéto dary poskytli)

2.

Ak ste poskytli ako dar na verejnoprospešný účel sumu vo výške aspoň 0,5 % z daní, môžete poukázať 2 %

3.

Ak ste finančný dar neposkytli, vypočítajte a vyplňte riadok 3 v tejto často DPPO

4.

Časť zo svojich daní môžete poskytnúť aj viacerým organizáciám, jednému prijímateľovi však musíte venovať minimálne 8,30 €

5.

Vyplňte údaje o prijímateľovi

6.

Daňové priznanie odovzdajte a daň zaplaťte do 31.3.2024

vyhlasenie pravnicke osoby 2022