FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

1.

V tlačive Daňové priznanie vyplňte sumu vami vypočítaných 2 % z daní (ak sú vyššie ako 3,32 €) a podpíšte sa
2.

Nižšie vyplňte údaje o prijímateľovi
3.

V prípade, že ste tiež pre akúkoľvek neziskovú organizáciu počas roka 2022 odpracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia vám o tom vydá písomné Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môžete venovať 3 % zo svojich daní; v tomto prípade zaškrtnete políčko Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane a k daňovému priznaniu priložte aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
4.

Daňové priznanie odovzdajte a daň zaplaťte najneskôr 31.3.2024

FO Typ A 2022

FO Typ B 2022