ZAMESTNANCI

Postup krokov pre poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1.

Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

2.

Po vykonaní zúčtovania vám zamestnávateľ vydá vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023

3.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z daní pre konkrétnu neziskovú organizáciu (poukázať môžete len, ak vaše 2 % z daní sú vo výške minimálne 3,32 €)

4.

Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane pošlite do 30. 4. 2024 na Daňový úrad podľa miesta vášho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa

vyhlasenie Zamestnanci 2022