Škola roka so špecializovanou učebňou

Základná škola na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom získala v tomto roku titul Škola roka. Radosť z tejto udalosti vystriedala ďalšia. Spoločnosť Pantheon Technologies a Siecit zriadila pre žiakov 1. a 2. stupňa špecializovanú IT učebňu. Dnešné deti sa rodia do digitálnej doby a ovládajú počítače, tablety a smartfóny oveľa lepšie ako pero a papier. Je to pre nich niečo automatické, preto je veľmi prirodzené a žiadané zapájať technológie aj do procesu výučby.

Výučba jazykov modernejšie

Kapacita miestnosti na ZŠ Jilemnického je 16 žiakov. „Prioritne je učebňa zameraná na druhý stupeň. Triedu budú však využívať žiaci už od 3. ročníka. Od tretieho ročníka totiž majú v osnovách povinné cudzie jazyky – angličtinu, nemčinu a ruštinu, a práve táto učebňa im bude pri vzdelávaní veľmi užitočná,“ vysvetľuje Janka Švorcová, finančná riaditeľka Pantheon Technologies zastrešujúca zároveň projekty Nadácie Pantheon Foundation. Žiaci a pedagógovia majú k dispozícii vysoko výkonnostné notebooky vrátane licencie, softvéru a potrebného príslušenstva. „Počítače sú zosieťované, pričom pedagóg má k dispozícii počítač, cez ktorý môže zadávať úlohy buď frontálnou prácou, alebo individuálne. Ak sú niektorí žiaci šikovnejší a úlohy splnia skôr, môže im pedagóg zadať doplňujúce úlohy. Na vyučovanie jazykov majú špeciálne programy a digitálne – hovoriace knihy. Žiaci sa tak môžu učiť jazyky prostredníctvom pozerania videí, počúvania textov a interakcie, čo je pre ne ešte zábavnejšie,“ vysvetľuje Radoslav Novanský, obchodný riaditeľ spoločnosti Siecit, ktorá zabezpečila technické riešenie učebne.

Deti boli nadšené a učenie sa týmito metódami ich baví. „Učebňa nám pomôže efektívnejšie vzdelávať žiakov v oblasti jazykov. Komunikácia v cudzom jazyku je už neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby. Navyše je to možnosť ako učenie ozvláštniť a spraviť ho interaktívnejším,“ hovorí Mgr. Drahomíra Hanzlíková – zástupkyňa riaditeľa ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom. Do počítačovej učebne pribudne ešte plátno a dataprojektor, namiesto obyčajnej kriedovej tabule, ktorá je tam teraz.

 

Kontinuálna podpora vzdelávania

Pantheon Technologies aj touto aktivitou pokračuje v nastavenom koncepte kontinuálnej podpory vzdelávania. Nedostatok softvérových odborníkov totiž IT odborník na R&D (research and development) rieši investíciou do vzdelávania svojich potenciálnych zamestnancov. Na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici realizuje krúžky Java a Python academy. Od začiatku semestra otvorila firma v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predmety Programovací jazyk Java a Programovací jazyk Python. Študenti UMB si ich môžu zapísať ako voliteľné predmety a získať za ne kredity. Podobné zámery má Pantheon Technologies aj so školami v Žiline a jej blízkom okolí.

 

Leave a Reply