PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ

Nadácia “Pantheon Foundation”, so sídlom Pitelová 160, 966 11 Trnavá Hora – Žiar nad Hronom, Slovenská republika

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

2.1 Anonymné používanie našej webovej stránky

Našu webovú stránku môžete navštíviť a zostať v anonymite a to bez poskytnutia akýchkoľvek svojich osobných údajov.

Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás však požiadame o súhlas s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia a so sledovaním používania vašich webových stránok. To nám pomáha lepšie porozumieť tomu, ako návštevníci používajú webové stránky, a vylepšiť teda či už našu ponuku a služby na našich webových stránkach, čo zahŕňa poskytovanie osobnejšieho prostredia webových stránok a cielenej pomoci v rámci nadácie.

Ak s vyššie uvedenými postupmi nesúhlasíte a chcete zostať v úplnej anonymite, môžete svoj súhlas neposkytnúť. V takomto prípade budeme zhromažďovať iba určité anonymné informácie, ktoré sa priamo netýkajú vašej osoby. Môžeme napríklad zhromažďovať počet návštevníkov našej webovej stránky, vzory prehliadania a oblasti záujmu v rámci webovej stránky. V takomto prípade môžeme akékoľvek osobné údaje, ktoré dostaneme, použiť iba v anonymizovanej forme na štatistické účely a na interné vyhodnotenie toho, ako vylepšiť naše služby. Vaše údaje nebudú spracované na iné účely alebo nad rámec týchto zásad ochrany osobných údajov.

2.2 Súbory cookie

Naša nadácia používa súbory cookie rôznymi spôsobmi, aby zlepšila vašu skúsenosť s našou webovou stránkou, vrátane pochopenia toho, ako používate našu webovú stránku.

Naša nadácia používa tieto súbory cookie na zhromažďovanie informácií o vašich návštevách na webových stránkach a teda najmä ich obsahu, ktorý ste si prezerali, odkazov, ktoré ste sledovali, času stráveného na týchto stránkach a informácií o vašom prehliadači, zariadení a polohe/meste.

Môžeme taktiež sledovať údaje akými sú, napríklad to, aký dlhý čas trávite na webovej stránke alebo stránkach, ktoré navštívite, čo nám pomáha pochopiť, ako môžeme pre vás vylepšiť našu webovú stránku.

Na tento účel používame výhradne Google Analytics

Súbory cookie môžeme napríklad použiť na prezeranie agregovaných vzorov, ako je priemerný čas, ktorý používateľ strávi čítaním článku alebo blogového príspevku na našej webovej stránke. Takúto analýzu môžeme použiť na získanie poznatkov o tom, ako zlepšiť funkčnosť a používateľskú skúsenosť so stránkou.

Takáto zrozumiteľnosť zachytáva používateľské interakcie na vašom webe, napríklad to, ako sa stránka vykreslila a aké interakcie používateľ na webe vykonal, napríklad pohyby myši, kliknutia, posúvanie atď.

Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie na sledovanie a výkonnosť neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka. V prípade ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie na sledovanie, môžete podľa vlastného uváženia taktiež aktualizovať nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači alebo zastaviť prehliadanie webovej stránky.

 

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našej webovej stránky, na analýzu návštevnosti našej webovej stránky a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Prehliadaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie a iných technológií sledovania.

2.3 Iné osobné údaje

Zoznam ďalších osobných údajov ktoré naša Nadácia spracúva ako prevádzkovateľ:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefón
 • IČO

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané našou Nadáciou ako prevádzkovateľom na nasledovné účely spracúvania:

 

 • Posúdenie Žiadosti o príspevok na Vami zadaný projekt
 • Marketingové spracovanie Vášho projektu

 

 1. Právne základy

Informácie a osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame iba tam, kde na to máme právny základ podľa platných právnych predpisov EÚ. Všetky osobné údaje sa spracúvajú bezpečne podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). To znamená, že zhromažďujeme a používame vaše informácie a osobné údaje iba :

 • Ak ste vyjadrili súhlas s používaním informácií o vás na konkrétny účel

(Upozorňujeme, že máte právo kedykoľvek zmeniť názor a súhlas odvolať, to avšak                   nebude mať vplyv na akékoľvek spracovanie, ktoré už prebehlo)

 • Na základe nášho oprávneného záujmu, s výnimkou prípadov, keď sú naše oprávnené záujmy potlačené vašimi oprávnenými záujmami

(V tomto prípade avšak máte právo kedykoľvek proti takémuto použitiu namietať                           spracúvanie osobných údajov)

 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
 • Spracúvanie na účely plnenia zmluvy
 1. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

– Prístup k osobným údajom, vymazanie alebo oprava vašich osobných údajov,

– Obmedzenie spracúvania osobných údajov,

– Prenos údajov, ktoré nám boli poskytnuté podľa článku 20 GDPR v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú automatizované a sú spracovávané na základe zmluvy alebo súhlasu,

– Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na právnom základe ochrany oprávnených záujmov,

– Požadovať, aby sa neuplatňovalo automatické individuálne rozhodovanie za podmienok stanovených v článku 22 GDPR;

– Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

– Podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a/alebo návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 1. Príjemcovia

Vaše informácie ani osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším prevádzkovateľom, sprostredkovateľom ani príjemcom.

Na analýzu údajov, ktoré zhromažďujeme na vyššie popísané účely súborov cookie používame Google Analytics,.

Vaše údaje spracovávame iba v krajinách EÚ.

 

 1. Ako dlho uchovávame informácie

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú.

V niektorých prípadoch sme avšak taktiež povinní uchovávať vaše údaje na dlhšiu dobu z dôvodu platných zákonných období uchovávania.

Okrem toho, ak je to potrebné, vaše osobné údaje uchovávame nad rámec stanovených lehôt, pokiaľ je možné zo vzťahu medzi vami a nami alebo do konečného objasnenia konkrétneho incidentu alebo právneho sporu uplatniť právne nároky. Toto dlhšie uchovanie je nevyhnutné na ochranu našich legitímnych záujmov pri uplatňovaní, vyšetrovaní a ochrane právnych nárokov.

V prípade súborov cookie používame predvolené nastavenie služby Google Analytics na uchovanie informácií o používateľovi po dobu 26 mesiacov. Keď údaje dosiahnu koniec retenčného obdobia, automaticky sa každý mesiac odstránia.

7 Ako získať prístup a mať kontrolu nad svojimi informáciami

K vašim informáciám môžete získať prístup a aktualizovať ich tak, že nás kontaktujete na adrese info@pantheon.tech.

Radi by sme však uviedli, že informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie na sledovanie a výkon neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka. Ak si neželáte, aby sme analyzovali vaše údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie na sledovanie a výkon, odporúčame vám zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači alebo prestať prehliadať našu webovú stránku.

Taktiež môžete požiadať, aby sme prestali používať vaše informácie. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať, aby sme prestali pristupovať k vašim informáciám, ukladať ich, používať a inak ich spracúvať, ak si myslíte, že na to nemáme príslušné práva. Ak ste nám dali súhlas s použitím vašich informácií na obmedzené účely, môžete nás kontaktovať a odvolať tento súhlas, ale nebude to mať vplyv na akékoľvek spracovanie, ktoré už v danom čase prebehlo.

 1. Ako chránime vaše osobné údaje

V zmysle GDPR musia byť vaše osobné informácie chránené a dôverné.

Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete, ukladáme do počítačov s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach.

Bezpečnosť vašich osobných údajov berieme vážne. Máme zavedené interné pravidlá a prísne kontroly, ktoré sa snažia zabezpečiť, aby sa vaše údaje nestratili, náhodne nezničili, zneužili alebo nezverejnili, a zabrániť neoprávnenému prístupu.

Upozorňujeme však, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť dátových prenosov cez internet. To znamená, že taktiež existuje riziko, že ďalšie neoprávnené osoby získajú prístup k informáciám pri elektronickom odosielaní a ukladaní údajov. Nezabudnite, že svoje osobné údaje poskytujete podľa vlastného uváženia.

 1. Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť na základe vlastného uváženia a to najmä v zmysle platnej legislatívy a ak si to táto platná legislatíva vyžaduje. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na našej stránke.

Prvé použitie našej stránky po vykonaní takýchto zmien budeme považovať za prijatie nových podmienok zásady ochrany osobných údajov z vašej strany.

Taktiež vám odporúčame pravidelne kontrolovať našu webovú stránku a teda aby ste boli čo najviac informovaní o prípadných zmenách.

 

Kontaktujte nás:

Nadácia „Pantheon Foundation“

Pitelová 160

966 11 Trnavá Hora – Žiar nad Hronom

E-mail: info@pantheon.tech

Telefón: +421 2 206 65 111