Aj vďaka vám sa podarilo pomôcť 💞

V predposlednom blogovom príspevku sme avizovali výzvu „Do správnych rúk“ na darovanie notebookov pre deti, ktoré zostali počas koronakrizy bez prístupu na internet a potrebného vybavenia odrezané od vyučovania.

Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky sa bez pripojenia na internet ocitlo počas prvej vlny až 32 – tisíc žiakov základných škôl. Okrem slabého vybavenia majú deti zo sociálne slabšieho prostredia často aj menšie technologické zručnosti. Tieto deti boli a niektoré aj sú takmer odkázané na pomoc okolia, ktorej sa im veľa krát nedostávalo, práve z dôvodu, že im rodičia so štúdiom nepomáhali. Mnohé tak zostali odtrhnuté od vzdelávacieho procesu aj vzťahov, čím trpel ich mentálny aj intelektuálny rozvoj.

V Pantheon Foundation sme chceli deťom pomôcť. Zorganizovali sme preto výzvu a podarilo sa nám rozdať približne 150 notebookov do rôznych škôl po celom Slovensku.
Niektoré notebooky či stolové počítače sme kúpili a rozdali, iné boli nám boli darované a tak sme ich mohli posunúť tým, ktorí to potrebujú.

Veľmi nás mrzí situácia, v ktorej sa obrovské množstvo žiakov a študentov na Slovensku ocitlo.
Sme veľmi vďační, že aj vďaka dotácii z 2% daní sme mohli pomôcť deťom k udržiavaniu ich vzdelania a spojenia s kamarátmi.

 

Zoznam škôl, do ktorých boli darované notebooky:

ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

ZŠ Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 990 01 Veľký Krtíš

ZŠ Šumiac, Krášovoošská 413, 976 71 Šumiac

ZŠ Jozefa Horáka, Ul. Pavla Dobšinského 17, 969 01 Banská Štiavnica

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

SOŠ pre ŠPI, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica

ZŠ Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica

ZŠ Jánova Lehota 97, 966 24 Jánova Lehota

ZŠ a OZ EDELIN, Odorín 65, 053 22

ZŠ a MŠ, Kolta 245, 941 33 Kolta

ZŠ a MŠ Nižná, Nová doba 482, 027 43 Nižná

ZŠ a MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, 97701 Brezno

Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

SPŠ technická Bardejov, Komenského 555/5, 085 01 Bardejov

ZŠ a MŠ Veľká Lehota, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce, Na dolinách 866/27, 911 05 Trenčín